Loading...

Deelnemen aan deze actie is simpel.

Bij aankoop van een promotie die kadert binnen de InstaScratch actie ontvang je vrijblijvend een cadeau van het Instabel Connect Team. Als dank voor je vertrouwen en gewoon omdat het kan, omdat het feest is!

Hieronder vind je alle voorwaarden omtrent deze actie. Indien je meer info wenst kan je ons altijd informeren via mail info@instabel.be

Instabel Connect

Meiselaan 74, 1880 Nieuwenrode


Reglement inzake de promotionele actie “InstaScratch”


INLEIDING
Dit reglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de “InstaScratch” Actie die Instabel Connect BVBA organiseert via haar sales, website, andere onlinekanalen (mailings, facebook,…) of op een andere wijze.
Instabel Connect bvba
maatschappelijke zetel te 1880 Nieuwenrode, Meiselaan 74
ingeschreven in het Rechtspersonenregister (rechtsgebied Brussel)
onder het nummer BE0898.479.425

DEELNEMINGSVOORWAARDEN
2.1 Elke professionele klant vanaf de leeftijd 18 jaar die een promotionele aankoop doet kan deelnemen aan de “InstaScratch” actie.

PROMOTIONELE ACTIE VERLOOP
3.1 Bij aankoop van een promotie die kadert in de “InstaScratch” Actie verkrijgt de klant een InstaScratch biljet dat hem recht geeft op het cadeau dat vermeld staat op het biljet. - Elk biljet is voorzien van een cadeau vermelding 3.2 Het cadeau mag men ten allen tijde weigeren. 3.3 Het cadeau mag men ten allen tijde, rekening houdend met de beschikbaarheid, afhalen in de maatschappelijke zetel te 1880 Nieuwenrode, Meiselaan 74 3.4 Instabel Connect bvba verbindt zich er toe alle cadeau’s ter beschikking te stellen met uiterste datum van 18 januari 2019. 3.5 BTW op de cadeau’s worden gedragen door Instabel Connect bvba met uitzondering van de bromfiets. Hier wordt de btw overgedragen naar de ontvanger.

PROMOTIES
4.1 De promoties die gelden voor de InstaSratch zullen steeds duidelijk worden weergegeven in de huisstijl van de actie met vermelding InstaScratch. 4.2 Geldigheid van de individuele promoties is steeds tot einde van de actie (18 januari 2019) tenzij anders worden hier over geïnformeerd via de mailinglijst. 4.3 Promoties zijn niet geldig op lopende offertes of speciale project offertes

PERSOONSGEGEVENS
5.1 De persoonsgegevens van de klanten worden door Instabel Connect in een bestand opgenomen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het beleid van Instabel Connect met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘privacy’ zoals vermeld op de website van Instabel Connect 5.2 Klanten gaan er door hun deelname mee ak- koord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen van Instabel Connect (zoals YouTube, Facebook, ...).

HET REGLEMENT
9.1 Door deel te nemen aan de promoties van Instabel Connect aanvaardt de klant volledig dit reglement en alle beslissingen die Instabel Connect in verband met de promoties zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de “InstaSratch” gelden als punt van reglement. 9.2 Indien zulks vereist is, kan Instabel Connect dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Instabel Connect en kan daar desgewenst worden afgedrukt.